14 juli 2021

Coronasubsidie voor activiteiten en coronasteun voor organisaties van maatschappelijk belang

LOKAAL Heeze-Leende is blij met onderstaande coronasteun vanuit onze gemeente. Een goede stimulans voor verenigingen en organisaties. Lees en luister wat wethouder De Bruijn erover zegt.


De gemeente Heeze-Leende heeft een Beleidsregel Coronasteun vastgesteld. Daarmee kan subsidie worden verleend voor activiteiten, of coronasteun voor het behouden van organisaties van maatschappelijk belang die in financiële nood zitten ondanks landelijke en lokale regelingen. Vanaf nu is het mogelijk om deze subsidie of steun aan te vragen.

Voor het welzijn van de inwoners is het belangrijk om het voorzieningenniveau en het verenigingsleven in Heeze-Leende in stand te houden. Door de toename van het aantal vaccinaties zijn nu een aantal dingen (of: activiteiten) weer mogelijk. Een mooi moment om dit “ontwaken” van de samenleving te ondersteunen. De gemeente Heeze-Leende doet dit door het stimuleren van activiteiten middels een coronasubsidie, of door het verlenen van coronasteun gericht op het behouden van organisaties van maatschappelijk belang. De activiteiten moeten naar het oordeel van het college van voldoende maatschappelijk belang zijn, en bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om activiteiten op het gebied van amateursport, cultuur, welzijn, educatie of de samenleving.

Wethouder Jan de Bruijn zegt daarover: “Het sociale leven komt langzaam weer op gang. Zo kunnen ook maatschappelijke organisaties en verenigingen weer opstarten en activiteiten organiseren. Het is belangrijk dat deze organisaties en verenigingen een steuntje in de rug krijgen om er te kunnen zijn voor onze inwoners. De coronasteun is bedoeld voor het financieel in stand houden van de organisatie, en de coronasubsidie is voor iedereen die een activiteit wil organiseren. Maar let erop: alles met in achtneming van de huidige coronamaatregelen”.

Aanvragen van coronasubsidie of coronasteun
Coronasubsidie kan, onder bepaalde voorwaarden, door eenieder worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Er moet dan wel een duidelijk verband zijn met de coronacrisis.

Coronasteun kan, ook onder bepaalde voorwaarden, worden aangevraagd door organisaties van maatschappelijk belang. De steun kan worden verleend in de vorm van uitstel of kwijtschelding van huur van gemeentelijk vastgoed, of (extra) subsidie voor het in stand houden van de organisatie.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2021 via deze coronasubsidie en coronasteun link.

Actueel

Tijdens onze ledenvergadering van woensdag 10 november in dorpshuis ´t Perron in … lees verder
Algemene Beschouwing in een notendop Wij willen dat er vaart wordt gemaakt met… lees verder
Gemeente Heeze-Leende telt meer dan 1700 ondernemers en daar zijn we trots op! Al … lees verder