24 januari 2022

Bouwplannen Kapelstraat 48 Heeze, pand Vangaelen


Vanavond tijdens de rondvraag van de raadsvergadering stellen wij onderstaande rondvraag aan de orde.

Wij willen er geen misverstand over laten bestaan dat LOKAAL Heeze-Leende niet wil meewerken aan het creëren van een fraai levend dorpscentrum, dat willen wij juist wel. Wij zijn ons ervan bewust dat bestaande gebouwen die vaak om een te dure renovatie vragen niet in stand kunnen worden gehouden en daardoor mogelijk niet bewaard kunnen blijven. Oudere gebouwen zijn vaak technisch en bouwkundig op.

Een straatbeeld wordt echter wel bepaald door kenmerken. Een mooi nieuw gebouw met de karakteristiek van het oude pand doet al veel. ( Voorbeeld 't Toversnest, bewaarde voorgevel ) Monumentaal is verder een breed begrip. Dorpsgezichten/aanzichten raken vaak het sentiment van onze inwoners. Een pand kan misschien niet op de monumentenlijst staan maar wel van hoge sentimentele waarde zijn.

De commotie die ontstaan is bij de mededeling dat Kapelstraat 48 gesloopt zou worden spreekt boekdelen. Sloop van dit pand verandert het hele straatbeeld van een stuk authentiek Heeze. Het is jammer als de veranda en de kenmerkende beeldbepalende elementen uit het straatbeeld verdwijnen. Ook de kleurkeuze van stenen van een pand en de(kleur)keuze van een dak partij doen al veel met het aangezicht.

Aan de andere kant verdient dit stuk Heeze wel weer een hernieuwde logeer accommodatie, die volledig voldoet aan de eisen van deze tijd. (zowel qua inrichting maar ook brandveiligheid). Een leuk hotel met restaurant gaat bijdragen aan een nieuwe toeristische en economische impuls. Dit is volgens ons ook wel gewenst binnen onze gemeente.

LOKAAL Heeze-Leende wil graag met de huidige eigenaar van hostellerie Vangaelen van gedachte wisselen en roepen hem daarom op om mee te denken over de karakteristieken elementen van het pand en het sentiment dat er leeft bij onze inwoners. Wij nodigen hem graag uit om in de raad uitleg te komen geven over zijn gewenste plannen.

Om meer te weten te komen over gemaakte keuzes vanuit het college, willen wij als LOKAAL Heeze-Leende hier meer informatie over en hebben wij de volgende vragen:

  • Is het mogelijk om de huidige eigenaar van het pand uit te nodigen in de raad om ons goed te informeren over zijn gewenste bouwplannen?

  • Waar ligt nog een stuk invloed vanuit de inwoners en de raad op dit punt als het gaat om de uitstraling en het karakter van het gebouw?

  • Is het aantal parkeerplaatsen genoeg ? Zeker uitgaande van een volledige bezetting gezien vanuit het oogpunt horeca- en hotelfunctie. Aanvullende vraag is er rekening gehouden met auto's van bijvoorbeeld het personeel?

  • Hoe is het laden en lossen voor bevoorrading geregeld? Via eigen grond of dient dit elders nog verwezenlijkt te worden. Aanvullende vraag als dit niet op eigen grond lukt, wat ziet het college dan aan mogelijke optie om dit wel te verwezenlijken gezien de schaarste aan ruimte in deze omgeving.

  • De gehanteerde goothoogte voldoet deze aan de geldende regels van het bestemmingsplan of moeten wij als raad hier nog een besluit over nemen.

  • Ligt het mandaat voor goedkeuring van dit plan bij het college, of is technisch gezien een raadsaangelegenheid? Kan het college dit terdege onderbouwen?

Zodra wij de antwoorden op onze vragen van wethouder de Win (verantwoordelijk portefeuillehouder) ontvangen hebben, informeren wij u hier verder over.

Actueel

De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum … lees verder
De gemeente Heeze-Leende werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven … lees verder
Wij gaan door met : Praten met inwoners in plaats van over .... Mensen weten … lees verder