20 februari 2022

Het dorpse karakter van onze gemeente moet behouden blijven.


Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen het valt allemaal onder erfgoed. Wij willen dit maximaal behouden. De gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp. We zijn van mening dat met het oog op de nieuwe Omgevingswet per kern opnieuw moet worden geïnventariseerd welke gebouwen en aanzichten zouden kunnen en moeten worden aangemerkt als gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht.

Wat willen wij:

  • Behouden van het dorpse karakter en sfeer;
  • Een groene en natuurrijke gemeente blijven, met behoud van de historische kenmerken;
  • Maximaal behouden gezichtsbepalende gebouwen en gebieden;
  • Lijst van gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten ‘up to date’ maken en integreren in de nieuwe Omgevingswet

Actueel

De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum … lees verder
De gemeente Heeze-Leende werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven … lees verder
Wij gaan door met : Praten met inwoners in plaats van over .... Mensen weten … lees verder