24 februari 2022

Blijvende aanpak eenzaamheid


Een belangrijk punt voor onze partij, waar wij ons sterk voor maken is “zorgen voor elkaar.” Dit in de breedste zin van het woord. Onderstaand bericht over aanpak eenzaamheid sluit hier goed bij aan.

Gemeente Heeze-Leende is in 2020 aangesloten bij het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Op de landelijke wethoudersbijeenkomst ‘Een blijvende aanpak eenzaamheid’ sprak wethouder Jan de Bruijn zich uit dat ook Heeze-Leende zich blijft inzetten om eenzaamheid onder inwoners terug te dringen

Ruim honderd wethouders namen deel aan de online bijeenkomst op woensdag 16 februari. De bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in kader van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Het landelijke actieprogramma loopt sinds 2018 en wordt in het Regeerakkoord 2022-2026 geïntensiveerd.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van VWS sprak zijn dank uit aan alle wethouders voor hun inzet: “Op deze bijeenkomst hebben we veel voorbeelden gehoord over hoe gemeenten hun rol pakken om samen met organisaties, bedrijven en burgers er te zijn voor mensen die zich eenzaam voelen. Lokaal, in de wijk, aan de voordeur is waar we contact maken met mensen en eenzaamheid verminderen en voorkomen. Tegelijk zien we dat eenzaamheid vraagt om een blijvende aanpak. Ik ben blij dat wethouders hebben toegezegd om zich hiervoor te blijven inzetten.”

Blijvende lokale aanpak eenzaamheid

Wethouder De Bruijn ziet het effect van de aanpak van eenzaamheid in Heeze-Leende, waarin allerlei soorten partijen samenwerken, zelf ook terug. Hij is trots op de organisaties en vrijwilligers die deelnemen aan de lokale coalitie tegen eenzaamheid. Er zijn al mooie initiatieven ontstaan om eenzame ouderen en jongeren een hart onder de riem te steken, de eerste trainingen hebben plaatsgevonden en er zijn nieuwe plannen in het vooruitzicht.

Vereenzaming kan leiden tot psychische en fysieke klachten en heeft gevolgen voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk de aanpak van eenzaamheid voort te zetten. De lokale Werkgroep Aanpak Eenzaamheid, waarin diverse organisaties zitting hebben, gaat dit verder uitrollen in Heeze-Leende.

Bron: nieuwsbericht gemeente Heeze-Leende

Actueel

De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum … lees verder
De gemeente Heeze-Leende werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven … lees verder
Wij gaan door met : Praten met inwoners in plaats van over .... Mensen weten … lees verder