5 maart 2022

Zorgen voor elkaar

Bevorderen van het welzijn van de inwoners. 
Streven naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.

Actueel

De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum … lees verder
De gemeente Heeze-Leende werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven … lees verder
Wij gaan door met : Praten met inwoners in plaats van over .... Mensen weten … lees verder