12 mei 2022

Gemeente Heeze-Leende heeft een nieuw college

Op 9 mei 2022 is het nieuwe college van Heeze-Leende geïnstalleerd. Mevrouw Maaike van Breugel, Robert Groenewoud en Jan de Bruijn zijn benoemd als wethouder.

De wethouders nemen niet namens hun specifieke partij zitting in het college, maar namens de raad. Dit volgt op de ambitie van de nieuwe gemeenteraad om gezamenlijk een raadsprogramma op te stellen en uit te voeren en niet langer volgens het coalitiemodel te werk te gaan. Samenwerken vanuit daadkracht om met zichtbaar resultaat de goede dingen te doen. Voor de inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen van Heeze-Leende.

In overleg met burgemeester Paul Verhoeven verdelen de wethouders de komende dagen de portefeuilles en gaan zij aan de slag. 


Op de foto van links naar rechts: burgemeester Paul Verhoeven en wethouders Robert Groenewoud, Jan de Bruijn en Maaike van Breugel. Rechts staat gemeentesecretaris Carolien Klesman-Nacken. 

Bron: nieuwsbericht gemeente Heeze-Leende

Actueel

Om de grote duurzaamheidsdoelen die in het Klimaatverdrag van Parijs zijn vastgest… lees verder
Als gemeente Heeze-Leende staan we voor grote uitdagingen in de strijd tegen klima… lees verder
De zeven raadsfracties in Heeze-Leende willen deze bestuursperiode samen gaan werk… lees verder