7 september 2022

Kom in actie tegen laaggeletterdheid


8 t/m 14 september Week van lezen en schrijven. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone of tablet. In de gemeente Heeze-Leende gaat het om 7% van de volwassenen. Dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden.

Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben. Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september organiseert Stichting Lezen en Schrijven daarom samen met gemeenten en organisaties door heel het land de Week van lezen en schrijven. De Stichting roept heel Nederland op in actie te komen tegen laaggeletterdheid. Ook in Heeze-Leende hebben we in deze week extra aandacht voor laaggeletterdheid.

Voor de week van Lezen en Schrijven heeft Marie-Anne Raaijmakers, coördinator van het Taalpunt, twee vrijwilligers van het Taalpunt geïnterviewd, Jos Jansen en Harry de Vaan. Zij vertellen dat het Taalpunt er is voor alle inwoners van de gemeente Heeze-Leende die hulp nodig hebben bij het beter begrijpen van de Nederlandse taal, lezen en bijvoorbeeld het invullen van formulieren en/of installeren van een app (zoals de DigiD app). De vrijwilligers zijn elke dinsdagochtend aanwezig tijdens het spreekuur in dorpshuis ‘t Perron (Schoolstraat 48 Heeze) en elke vrijdagochtend in het gemeentehuis (Jan Deckersstraat 2 Heeze) beide dagen van 10 tot 12 uur. Of het nu om het verbeteren van de Nederlandse taal gaat of de hulp bij het invullen van diverse formulieren, denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van energietoeslag, kwijtscheldingen bij gemeentelijke belastingen etc., meerdere vrijwilligers (waaronder ook Jos en Harry) staan wekelijks klaar om inwoners te helpen bij hun basisvaardigheden en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten.

Tevens worden er groepstaallessen gegeven op vrijdagochtend door een docent van Taalkracht. Voor meer informatie loop gerust binnen tijdens een van de spreekuren of stuur een mail naar: taalpuntheezeleende@bibliotheekdommeldal.nl

Doe mee met de week van lezen en schrijven en help de ander, onderweg naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Foto: twee vrijwilligers van het Taalpunt,  links Harry de Vaan en rechts Jos Jansen.
Bron: nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende

Actueel

Om de grote duurzaamheidsdoelen die in het Klimaatverdrag van Parijs zijn vastgest… lees verder
Als gemeente Heeze-Leende staan we voor grote uitdagingen in de strijd tegen klima… lees verder
De zeven raadsfracties in Heeze-Leende willen deze bestuursperiode samen gaan werk… lees verder