12 april 2023

Herinrichting Oudenmolen

De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Heeze vergroten. Dit doen we door wegen aan te passen en nieuwe wegen aan te leggen zodat het doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om over de randwegstructuur te rijden en niet meer door de kern van Heeze. Eén van deze maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de Oudenmolen tussen de aansluitingen met de Muggenberg en de Zuster Stellalaan. Dit in combinatie met aanpassingen aan de weginrichting.

De verkeerskundige aanleiding van dit project biedt tevens kansen voor een meer integrale opgave voor verbeteringen op het gebied van groen, water en wegbeheer. Binnen dit project zijn de kansen voor alle disciplines verkend en willen we met de omgeving en overige betrokkenen deze kansen beter benutten. Met dit project richten wij ons op het verbeteren van uw leefomgeving: een aangename, veilige en groene openbare ruimte.

Varianten
Adviesbureau RA+ ingenieurs heeft drie varianten opgesteld. Deze varianten zijn dinsdag 11 april in een inloopbijeenkomst toegelicht. Hieronder staat een korte toelichting op de drie varianten, hier te downloaden. Tevens zijn de schetsontwerpen in te zien. Voor een uitgebreide toelichting kunt u contact opnemen met de projectleider. 

1.Maximaal behoud huidige wegen

Het huidig profiel en inrichting zoveel mogelijk behouden. Hierbij zijn verkeersmaatregelen voorzien voor de inrichting naar een 30 km/uur weg en aanpak van de bestaande verkeersveiligheidsknelpunten. Om de 30 km/uur te benadrukken is een uitritconstructie bij de aansluiting op de Muggenberg opgenomen en is de rijbaan tussen Muggenberg en de Saturnus samengevoegd tot één rijbaan. De aanpassingen aan het kruispunt met de Saturnus verhogen de verkeersveiligheid en benadrukken de gelijkwaardige voorrangssituatie. Door het huidig profiel te behouden kunnen de bomen in de middenberm blijven staan. De groeiruimte is echter beperkt, wat de levensverwachting van de bomen verminderd.

2. Maximaal behoud huidige bomen

De huidige inrichting met de bomenrij in de middenberm zoveel mogelijk behouden. Aanpassingen aan het profiel zijn nodig voor een duurzaam behoud van de bestaande bomenrij (meer groeiruimte). Binnen deze variant zijn verkeersmaatregelen voorzien voor de inrichting naar een 30 km/uur weg en aanpak van de bestaande verkeersveiligheidsknelpunten. Het regenwater wordt opgevangen in de bermen.

3. Optimale inrichting 30 km/u zone

Een nieuw profiel met één rijbaan en een inrichting vergelijkbaar met die van de Emmerikstraat-Kruis, inclusief robuuste groenstructuur. De totale verharding van deze variant is minimaal. Dit komt het openbaar groen ten goede. Door de groenstructuur loopt een semi verhard wandelpad. Door de nieuwe brede groenstrook, krijgen bomen maximale ruimte om te groeien en kan het regenwater worden opgevangen.


Vervolg
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u uw reactie tot en met 25 april sturen naar r.peeters@heeze-leende.nl. De reacties op de verschillende varianten worden beoordeeld en waar nodig verwerkt in de varianten. Vervolgens vindt een afweging plaats om te komen tot een voorkeursvariant voor de herinrichting van de Oudenmolen. Het betreft een integrale afweging om de kansen vanuit de verschillende disciplines te betrekken. In een raadsvoorstel worden de varianten met hun voor- en nadelen beschreven. De voorkeursvariant, inclusief raming en onderbouwing, zal vervolgens aan de gemeenteraad voor besluitvorming worden voorgelegd.

Neem voor meer informatie contact op met de projectleider Rob Peeters
Tel: 040-2241467
E-mail: r.peeters@heeze-leende.nl

Actueel

Vandaag heeft Jan de Bruijn aan de gemeenteraad laten weten dat hij vanwege zijn g… lees verder
Vraag je je weleens af hoe de gemeenteraad beslissingen neemt? Denk je weleens dat… lees verder
Wat begon als een theoretische mogelijkheid om de amfibieën een veilige passage t… lees verder