10 juli 2019

Nieuw duurzaamheidsbeleid in Heeze-Leende en Valkenswaard


Duurzaamheid is een thema dat speelt van mondiaal tot micro niveau. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser, de biodiversiteit loopt terug en extreem weer is steeds meer aan de orde van de dag. De gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard willen goed voorbereid zijn op deze veranderingen. Samen met belanghebbenden (inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties etc.) werken zij daarom sinds januari van dit jaar aan een nieuw duurzaamheidsbeleid. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Stand van zaken
Het doel is om te komen tot een overkoepelend duurzaamheidsbeleid met een doorvertaling naar vijf thema’s: de energietransitie, de materiaaltransitie, mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De inhoudelijke kant van het proces is bijna afgerond. De kern van het beleid is gelijk voor Valkenswaard en Heeze – Leende, met kleine aanpassingen waar de gemeentelijke situaties van elkaar verschillen.

Wat gebeurt er nu?
Het nieuwe beleid zal, na de zomervakantie, moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Na gezamenlijk te zijn opgetrokken bij de vorming van het beleid, gaan gemeente Valkenswaard en gemeente Heeze – Leende op dit punt ieder hun eigen weg, om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de behandeling van het beleidsstuk. Naar verwachting wordt het duurzaamheidsbeleid in oktober 2019 in de gemeenteraad van Heeze – Leende behandeld en in november 2019 in de gemeenteraad van Valkenswaard. Rond deze tijd wordt het nieuwe beleidsstuk dus ook openbaar beschikbaar gemaakt.

Zodra dit beleidsstuk beschikbaar en openbaar gemaakt is informeren wij u weer.

Actueel

Wat moet er volgens u gebeuren om het centrum van Heeze levendiger te maken? Verte… lees verder
Vanaf 1 september 2019 gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal … lees verder
Aan de Biesven in Leende is Bouwbedrijf van Gerven voor de zomervakantie begonnen … lees verder