30 oktober 2019

Gemeenteraad stelt unaniem duurzaamheidsbeleid vast


Maandag 14 oktober heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsbeleid unaniem vastgesteld. Gezamenlijk met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kwam het beleid tot stand.

Met de vaststelling komt een intensief traject tot een succesvol einde en is het startschot gegeven voor een duurzame gemeente!

Het belang van gedragen beleid
Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser, de biodiversiteit loopt terug en we hebben te maken met extreem weer. De gevolgen zijn voor iedereen voelbaar. Daarom is een breed gedragen beleid, opgesteld ‘voor en door’ de gemeenschap noodzakelijk. Dat onze inwoners graag meedenken blijkt wel uit de hoeveelheid aandacht en het grote aantal aanmeldingen voor de ‘denktank’ (ruim 140).

Wat gebeurt er nu?
Het duurzaamheidsbeleid is de ‘kapstok’ voor vijf thema’s: de energietransitie, de materiaaltransitie, mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor elk van deze thema’s werkt de gemeente verder aan uitvoeringsplannen, zodat de wensen en ambities uit het beleid ook werkelijkheid worden in de komende jaren.

Meer lezen?
Via deze link kunt u het nieuwe beleid downloaden!

Actueel

Afgelopen zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat Sjef Wagemakers op 87 jar… lees verder
Een mooi politiek jaar. Veel projecten zijn afgerond of komen het komende jaar ger… lees verder
De gemeenteraad gaat in 2020 anders werken dan tot nu toe gebruikelijk was. Raadsl… lees verder