11 december 2019

Rondetafelgesprek (rtg) en raadsvergadering niet meer op dezelfde avond


De gemeenteraad gaat in 2020 anders werken dan tot nu toe gebruikelijk was. Raadsleden hebben aangegeven dat ze meer tijd willen hebben om de vergaderstukken goed door te nemen, de verkregen informatie uit het rondetafelgesprek van inwoners en college goed te verwerken, ook meer het onderlinge debat willen voeren en vooral ook meer tijd willen nemen om uiteindelijk de goede besluiten te nemen.

Vergadermomenten
De raad van Heeze-Leende kent in het proces drie vergadermomenten:

  • het rondetafelgesprek (rtg) – dit is het moment waarop nog vragen aan het college worden gesteld, informatie met elkaar wordt gedeeld en inwoners / instellingen ook de gelegenheid krijgen om op een geagendeerd onderwerp in te spreken;

  • de opiniërende raad – dit is het moment waarop de raad vooral het onderlinge debat met elkaar voert en duidelijk aan elkaar kenbaar maakt hoe men tegen het voorstel aankijkt;

  • de besluitvormende raad – dit is het moment waarop de raad het formele besluit neemt op het ingediende voorstel en daar waar nodig nog via moties (aanvullingen) of amendementen (wijzigingen) aanpassingen in het conceptraadsbesluit aanbrengt;

Tot nu toe werden in Heeze-Leende deze drie onderdelen op dezelfde avond uitgevoerd. In 2020 gaat de raad het anders doen. De bijeenkomsten blijven staan op de maandagavond (19.30 uur), maar het rondetafelgesprek vindt als eerste plaats en vervolgens de raadsvergadering (opiniërend en besluitvormend) pas 14 dagen later.

De verandering van rondetafelgesprek en 14 dagen later raadsvergadering is voor de buitenstaander het meest opvallende en ook de meest belangrijke. De raad gaat naast deze en wat kleine veranderingen in de loop van 2020 bekijken of deze veranderingen ook het gewenste effect gaan hebben.

De vergaderdata van 2020 zijn inmiddels bekend en die kunt u raadplegen op de website van de gemeente via onderstaande link.

Bekijk hier de vergaderkalender

Actueel

Na 21 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest gaat Nico van der Palen (71) zijn poli… lees verder
In de bijlage de reactie van LOKAAL Heeze-Leende op de concept RES.Toelichting: Va… lees verder
De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van sti… lees verder