5 februari 2020

Openbare Raadsvergadering 10 februari


Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Onderwerpen tijdens het opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering

  • Vaststelling bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij Leenderweg
  • Faunavoorzieningen Somerenseweg
  • Woonvisie gemeente Heeze-Leende
  • Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 Heeze-Leende
  • Kansenkaarten Centrumontwikkeling
  • Controleprotocol 2019
  • Harmonisatie financiële verordeningen

Bekijk hier de volledige agenda

Actueel

Momenteel zijn het moeilijke tijden voor iedereen. Het coronavirus houdt de gemoed… lees verder
In verband met het coronavirus en de oproep om sociale terughoudendheid hebben wij… lees verder
Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in … lees verder