24 augustus 2020

Reactie concept Regionale Energiestrategie (RES)


In de bijlage de reactie van LOKAAL Heeze-Leende op de concept RES.

Toelichting:
Vanuit een goede inbreng van onze achterban( onze dank daarvoor) hebben we als fractie gekozen voor een korte en compacte zienswijze. In dit stadium van het totale proces, "Strategiebepaling" , willen wij als LOKAAL Heeze-Leende duidelijk aangeven hoe wij erin in staan ( onze piketpaaltjes slaan). Natuurlijk vanuit de basis binnen ons partijprogramma. Onze insteek; Het heeft geen zin om met veel wollige tekst open deuren in te trappen en nu al uitvoerig en diep in te gaan op zaken. Dat is nu nog niet aan de orde. Zodra onze gemeente aan zet komt, op het moment dat het onze omgeving echt en voelbaar aangaat, " op het moment van concrete zaken in onze omgeving", zullen wij deze punten als leidraad gebruiken in de discussies. Het is een proces van vele stappen en veel afhankelijkheden. Wij zullen op het juiste moment, wanneer het iets toevoegt, aan de hand van deze punten de discussies aangaan.

Lees hier onze reactie op de concept RES.

Lees hier concept Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven.

Actueel

Een mooi politiek jaar. Veel projecten zijn afgerond of komen het komende jaar ger… lees verder
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? D… lees verder
Vanavond ontving Nico tijdens zijn afscheid als raadslid de onderscheiding Lid i… lees verder