2 december 2020

Weren doorgaand vrachtverkeer Heeze

Nu de Randweg en de reconstructie van de Muggenberg afgerond zijn wil de gemeente het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum gaan weren. Dit door het instellen van een vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer in de kern Heeze. Dit is één van de maatregelen die de gemeente gaat treffen om het centrum van Heeze verkeersveiliger en leefbaarder te krijgen. Later volgen andere maatregelen om de Kapelstraat en Jan Deckersstraat goed in te richten als 30 km per uur gebied.

Het dorp Heeze kenmerkt zich door de zogenaamde lintbebouwing. De Geldropseweg, Kapelstraat en Jan Deckersstraat lopen als een lint door het dorp. Met name de Kapelstraat en de Jan Deckersstraat zijn naast woonstraten ook winkelstraten en verblijfsgebieden. Door deze combinatie hoort ook hier alleen bestemmingsverkeer thuis. Door de kern van Heeze rijdt dagelijks veel verkeer; een gedeelte hiervan is doorgaand (vracht)verkeer. Tot voor kort was dit ook de meest logische weg om door Heeze te rijden, maar nu de Randweg en Muggenberg klaar zijn is er een alternatief ontstaan om het doorgaand (vracht)verkeer om de kern te leiden. Voor de meeste bestemmingen is deze nieuwe route voor doorgaand verkeer sneller en hopelijk zal het zo in het centrum rustiger worden, waardoor de combinatie wonen, winkelen en verblijven beter mogelijk wordt.

Een grote wens van de gemeente én haar inwoners om het centrum verkeersveiliger en leefbaarder te maken komt daarmee een stap dichterbij.

Extra maatregelen

Extra maatregelen De gemeente Heeze-Leende heeft enkele jaren geleden een pakket aan extra maatregelen bedacht om ervoor te zorgen dat het doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om over de Muggenberg-Randweg te gaan rijden en niet meer door de kern van Heeze.

Wethouder Frank de Win: “Zo gaan we in de toekomst vanuit de richting Geldrop een logische doorgaande aansluiting op de Muggenberg maken en gaan we in de Jan Deckersstraat en Kapelstraat aanvullende maatregelen treffen. Welke dat precies zullen zijn, gaan we in overleg met aanwonenden en ondernemers bespreken. Ook een aanpassing van de Geldropseweg, behoort tot de mogelijkheden. Hierdoor zal doorgaand verkeer eerder de randweg om Heeze kiezen dan de weg door het centrum, maar auto’s die in het centrum willen zijn, moeten zich daar nog wel welkom voelen.”

Daarnaast onderzoekt de gemeente op dit moment hoe de Centrale As aangelegd kan worden. Een van de eerste aspecten is de verbinding van de randweg naar industrieterrein De Poortmannen. Dit heeft echter niet direct een relatie met het weren van doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Heeze. Wethouder Frank de Win: “Ook zonder die doorsteek willen we het doorgaand verkeer uit de kern weren. Elke vrachtwagen die we uit het centrum kunnen houden is er één. Het doortrekken van de randweg naar de Poortmannen zorgt ervoor dat door de héle kern van Heeze geen vrachtwagens meer hoeven te rijden, behalve natuurlijk die in het centrum moeten laden of lossen.”

Vrachtwagenverbod doorgaand vrachtverkeer

Het college wil nu een vrachtwagenverbod instellen voor doorgaand vrachtverkeer in Heeze. Uiteraard is er bij het instellen van het vrachtwagenverbod aandacht voor de bereikbaarheid van de winkels en bedrijven. De gemeente is dan ook eerst in gesprek gegaan met onder andere de verkeerscommissie, ondernemers, vertegenwoordigd in diverse verenigingen, en Recreatief Heeze-Leende.

Vervolg

De opmerkingen uit de overleggen met deze ‘stakeholders’ worden de komende periode uitgewerkt. Daarna zal het college het benodigde verkeersbesluit nemen en publiceren.

Actueel

Een mooi politiek jaar. Veel projecten zijn afgerond of komen het komende jaar ger… lees verder
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? D… lees verder
Vanavond ontving Nico tijdens zijn afscheid als raadslid de onderscheiding Lid i… lees verder