20 januari 2021

Gemeente Heeze-Leende sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid


Wethouder Jan de Bruijn heeft vandaag zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dat deed wethouder De Bruijn vanwege de verlenging van de strenge lockdown op zijn werkplek thuis.

Wethouder De Bruijn: “Juist nu in coronatijd willen we zoveel mogelijk signalen oppakken, mensen verbinden en met elkaar in contact brengen, natuurlijk binnen de geldende maatregelen. Mensen worden door corona steeds eenzamer vanwege het thuis zitten waardoor ze minder contacten hebben met andere mensen”.

In Heeze-Leende zegt 52% van de 65-plussers zich eenzaam te voelen. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Gezamenlijk de trend doorbreken
Al 212 gemeenten en 137 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties doen mee aan het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Gemeente Heeze-Leende heeft aan Lumens en Cordaad opdracht gegeven om voor diverse doelgroepen een lokale aanpak voor eenzaamheid te ontwikkelen. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de vele lokale initiatieven die er al zijn.

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl

Actueel

 De gemeente Heeze-Leende wil de woonkernen graag veilig en leefbaar houden. Het … lees verder
Om inzicht te geven in welke onderwerpen besproken worden in de gemeenteraad en me… lees verder
Denk mee over de toekomst van Heeze-Leende! In de omgevingsvisie beschrijft de gem… lees verder