1 april 2021

April: themamaand Senioren en Veiligheid


Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand gestart. Tijdens deze landelijke campagne, opgezet door het ministerie van Justitie en Veiligheid, krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als ze toch slachtoffer worden.

Aandacht voor criminaliteit
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteedt het ministerie deze maand aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit, zoals: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Acteur Kees Hulst is ambassadeur van de veiligheidscampagne en zal te zien zijn in de foto’s en video’s die tijdens deze veiligheidsmaand worden verspreid.

Slachtofferschap
Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. De tips en informatie kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Vrijwilligersbrochure Senioren en Veiligheid
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. Ook corona levert nieuwe methodes op: zo doen criminelen zich voor als verpleger en willen ze u zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker komt wel bij u langs, omdat u niet naar de bank kunt komen. Helaas zien wij dat ouderen vaak het doelwit zijn van deze oplichters.

Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en zes ouderenorganisaties de handen ineengeslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters.

Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!

Met deze brochure willen wij u graag inzicht geven in de verschillende methodes en geven wij tips om dergelijke oplichting te voorkomen. Want laten we het ze niet te makkelijk maken.

U kunt hier de Brochure downloaden

Kijk voor meer informatie op de website Maak het ze niet te makkelijk


Actueel

Onze wethouder Jan de Bruijn kondigde in de raadsvergadering van 26 juli jl. een s… lees verder
LOKAAL Heeze-Leende is blij met onderstaande coronasteun vanuit onze gemeente. Een… lees verder
 De gemeente Heeze-Leende wil de woonkernen graag veilig en leefbaar houden. Het … lees verder