Actueel

10 januari 2021
Op 14 december is Toon Snoeijen (65) uit Heeze officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor LOKAAL Heeze-Leende. Hij nam de raadszetel over van Nico van der Palen die na ruim twintig jaar afscheid nam als gemeenteraadslid. Toon is zeker geen onbekende in de gemeente. Zo heeft hij al vele bestuursfuncties vervuld en was hij actief in het verenigingsleven. Heeze-Le… lees verder
22 december 2020
Een mooi politiek jaar. Veel projecten zijn afgerond of komen het komende jaar gereed en plannen staan op stapel. We hopen dan ook dat 2021 een net zo mooi jaar mag worden. Hele fijne kerstdagen en een vreugdevol 2021. Namens bestuur, fractie en wethouder. lees verder
22 december 2020
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief!De cursus start op woensdag 24 februari 2021 en wordt georganiseerd door de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. … lees verder
14 december 2020
Vanavond ontving Nico tijdens zijn afscheid als raadslid de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.VerdienstenNico is in april 1999 beëdigd als lid van de gemeenteraad van Heeze-Leende. De toenmalige fractie SHL (Sterk Heeze-Leende) was met 5 leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Heeze-Leende.Bij de verkiezingen in 2002 is SHL opgegaan in de nieuwe… lees verder
2 december 2020
Nu de Randweg en de reconstructie van de Muggenberg afgerond zijn wil de gemeente het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum gaan weren. Dit door het instellen van een vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer in de kern Heeze. Dit is één van de maatregelen die de gemeente gaat treffen om het centrum van Heeze verkeersveiliger en leefbaarder te krijgen. Later v… lees verder
3 november 2020
Na 21 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest gaat Nico van der Palen (71) zijn politieke jas aan de wilgen hangen. Op maandag 14 december zal hij zijn laatste vergadering als gemeenteraadslid bijwonen en neemt Nico afscheid. Dat hij juist nu stopt is een bewuste keuze. ''Ik had eigenlijk op mijn zeventigste willen stoppen maar dat is niet gelukt. Nu stop ik aan het eind… lees verder
24 augustus 2020
In de bijlage de reactie van LOKAAL Heeze-Leende op de concept RES.Toelichting: Vanuit een goede inbreng van onze achterban( onze dank daarvoor) hebben we als fractie gekozen voor een korte en compacte zienswijze. In dit stadium van het totale proces, "Strategiebepaling" , willen wij als LOKAAL Heeze-Leende duidelijk aangeven hoe wij erin in staan ( onze piketpaaltjes … lees verder
24 augustus 2020
De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van stil asfalt voorzien. Dit doet ze omdat er meer verkeer over de Muggenberg komt nu de Randweg klaar is. Ook past de gemeente het fietspad aan. Het fietspad wordt verbreed waar mogelijk. De oversteekplaatsen richt de gemeente meteen veiliger in.InformatiebijeenkomstenOp 27 augustus organisee… lees verder
19 augustus 2020
Op maandagavond 24 augustus vindt er een opiniërende raadsvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.30 uur. Onderwerp tijdens het opiniërende deel van de raadsvergaderingreactie/aanvulling vanuit de raad op concept zienswijze van het college van B&W op concept RES MREDeze vergadering is via onderstaande link te volgen.Bekijk… lees verder
22 maart 2020
Momenteel zijn het moeilijke tijden voor iedereen. Het coronavirus houdt de gemoederen bezig. Veel activiteiten en evenementen gaan niet door. Wij zijn dan ook trots op de vele lokale initiatieven die spontaan ontstaan. Vooral nu in deze moeilijke en onzekere tijd. Toch roepen wij een ieder op om u aan de gestelde richtlijnen te houden, pas dan komen we deze crisis te … lees verder
15 maart 2020
In verband met het coronavirus en de oproep om sociale terughoudendheid hebben wij besloten om tijdelijk geen achterbanvergaderingen meer te houden. Dit doen wij voor uw en onze gezondheid en veiligheid.Te zijner tijd kunt u onder het kopje agenda lezen wanneer wij onze eerstvolgende achterbanvergadering houden. lees verder
5 februari 2020
Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Onderwerpen tijdens het opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergaderingVaststelling bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij LeenderwegFaunavoorzieningen SomerensewegWoonvisie gemeente Heeze-LeendeBeleidsn… lees verder

Actueel

 De gemeente Heeze-Leende wil de woonkernen graag veilig en leefbaar houden. Het … lees verder
Om inzicht te geven in welke onderwerpen besproken worden in de gemeenteraad en me… lees verder
Denk mee over de toekomst van Heeze-Leende! In de omgevingsvisie beschrijft de gem… lees verder