Actueel

12 mei 2022
Op 9 mei 2022 is het nieuwe college van Heeze-Leende geïnstalleerd. Mevrouw Maaike van Breugel, Robert Groenewoud en Jan de Bruijn zijn benoemd als wethouder.De wethouders nemen niet namens hun specifieke partij zitting in het college, maar namens de raad. Dit volgt op de ambitie van de nieuwe gemeenteraad om gezamenlijk een raadsprogramma op te stellen en uit te voer… lees verder
30 maart 2022
De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Heeze vergroten. Dit gaan ze doen door wegen aan te passen zodat het doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om over de Muggenberg en De Randweg te rijden en niet meer door de kern van Heeze. Een van deze maatregelen is de aanpassing van de rotonde Geldropseweg.InloopbijeenkomstEen advie… lees verder
16 maart 2022
De gemeente Heeze-Leende werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven aan het Mobiliteitsplan 2040. Eind 2021/begin 2022 is om input gevraagd via een enquête en een knelpuntenkaart. In totaal heeft de gemeente bijna 1.200 reacties ontvangen, waardoor ze een goed beeld hebben gekregen van welke thema’s er spelen op gebied van mobiliteit. In dit bericht ko… lees verder
14 maart 2022
Wij gaan door met : Praten met inwoners in plaats van over .... Mensen weten ons nu al goed te vinden, daar zijn wij blij mee. Ook onze initiatieven om blijvend het gesprek aan te gaan met onze inwoners en een periodiek uit te geven gemeentelijk magazine op inhoud over datgene in onze dorpskernen speelt wordt zeer gewaardeerd.Er moet een oplossing komen voor Poort… lees verder
11 maart 2022
Het asfalt van de Valkenswaardseweg was zwaar beschadigd door een slecht functionerende afwatering. Om dat probleem duurzaam op te lossen, brachten we een nieuwe riolering aan en voorzien we de rijbaan van een nieuwe asfaltconstructie. De extra werkzaamheden aan kabels en leidingen en de vele regen in de afgelopen tijd maakten het lastig om de planning te halen, maar n… lees verder
10 maart 2022
In aanloop naar de verkiezingen stellen we graag onze kandidaten aan u voor. Allemaal inwoners met een eigen drijfveer waarom zij deel uitmaken van LOKAAL Heeze-Leende. Met 25 enthousiaste kandidaten op onze lijst hebben we een mooie mix van ervaring, verjonging en vernieuwing verdeeld over alle kernen van onze gemeente. De kandidaten 15 t/m 25 op de lijst zijn; … lees verder
5 maart 2022
Bevorderen van het welzijn van de inwoners. Streven naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau. lees verder
4 maart 2022
In aanloop naar de verkiezingen stellen we graag onze kandidaten aan u voor. Allemaal inwoners met een eigen drijfveer waarom zij deel uitmaken van LOKAAL Heeze-Leende. Met 25 enthousiaste kandidaten op onze lijst hebben we een mooie mix van ervaring, verjonging en vernieuwing verdeeld over alle kernen van onze gemeente. Vandaag stellen wij onze eerste 14 kandidaten a… lees verder
24 februari 2022
Een belangrijk punt voor onze partij, waar wij ons sterk voor maken is “zorgen voor elkaar.” Dit in de breedste zin van het woord. Onderstaand bericht over aanpak eenzaamheid sluit hier goed bij aan.Gemeente Heeze-Leende is in 2020 aangesloten bij het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Op de landelijke wethoudersbijeenkomst ‘Een blijvende aanpak eenzaam… lees verder
20 februari 2022
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen het valt allemaal onder erfgoed. Wij willen dit maximaal behouden. De gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp. We zijn van mening dat met het oog op de nieuwe Omgevingswet per kern opnieuw moet worden geïnventariseerd wel… lees verder
1 februari 2022
Wij zijn verheugd dat wij kandidaten uit alle kernen van de gemeente op de lijst hebben staan en daarmee een brede lokale spreiding. Wat alle kandidaten gemeen hebben is, dat zij zich met veel energie willen inzetten voor al onze mooie kernen die we rijk zijn. De lijst van 25 personen is een mooie mix van ervaring, vernieuwing en verjonging. 1 Toon Snoeijen, 2 Lot Ve… lees verder
24 januari 2022
Vanavond tijdens de rondvraag van de raadsvergadering stellen wij onderstaande rondvraag aan de orde.Wij willen er geen misverstand over laten bestaan dat LOKAAL Heeze-Leende niet wil meewerken aan het creëren van een fraai levend dorpscentrum, dat willen wij juist wel. Wij zijn ons ervan bewust dat bestaande gebouwen die vaak om een te dure renovatie vragen niet i… lees verder

Actueel

Ook dit jaar is er geld beschikbaar voor kleine ergernissen ten aanzien van onderh… lees verder
Waarom de raad niet heeft ingestemd met de bouwplannen voor Kapelstraat 1-3 in Hee… lees verder
Kom gezellig met ons buurten en laat weten wat er bij jou leeft over datgene er bi… lees verder