Actueel

24 augustus 2020
De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van stil asfalt voorzien. Dit doet ze omdat er meer verkeer over de Muggenberg komt nu de Randweg klaar is. Ook past de gemeente het fietspad aan. Het fietspad wordt verbreed waar mogelijk. De oversteekplaatsen richt de gemeente meteen veiliger in.InformatiebijeenkomstenOp 27 augustus organisee… lees verder
19 augustus 2020
Op maandagavond 24 augustus vindt er een opiniërende raadsvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.30 uur. Onderwerp tijdens het opiniërende deel van de raadsvergaderingreactie/aanvulling vanuit de raad op concept zienswijze van het college van B&W op concept RES MREDeze vergadering is via onderstaande link te volgen.Bekijk… lees verder
22 maart 2020
Momenteel zijn het moeilijke tijden voor iedereen. Het coronavirus houdt de gemoederen bezig. Veel activiteiten en evenementen gaan niet door. Wij zijn dan ook trots op de vele lokale initiatieven die spontaan ontstaan. Vooral nu in deze moeilijke en onzekere tijd. Toch roepen wij een ieder op om u aan de gestelde richtlijnen te houden, pas dan komen we deze crisis te … lees verder
15 maart 2020
In verband met het coronavirus en de oproep om sociale terughoudendheid hebben wij besloten om tijdelijk geen achterbanvergaderingen meer te houden. Dit doen wij voor uw en onze gezondheid en veiligheid.Te zijner tijd kunt u onder het kopje agenda lezen wanneer wij onze eerstvolgende achterbanvergadering houden. lees verder
5 februari 2020
Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Onderwerpen tijdens het opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergaderingVaststelling bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij LeenderwegFaunavoorzieningen SomerensewegWoonvisie gemeente Heeze-LeendeBeleidsn… lees verder
5 februari 2020
Wilt u met de wethouders spreken? Maak dan een afspraak! Voorheen kon u gewoon binnenlopen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur van de wethouders. Daardoor gebeurde het regelmatig dat bezoekers erg lang moesten wachten voordat zij met een wethouder konden spreken.Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om de wethouders te spreken moet u vanaf nu een afspraa… lees verder
31 januari 2020
Carolien Klesman-Nacken uit Echt zal op 1 april 2020 aan de slag gaan als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur binnen onze gemeente. Op dit moment vervult zij de rol van Teammanager Sociaal Domein bij de gemeente Helmond. Sinds het vertrek van Peggy Hurkmans was onze gemeente op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. Burgemeester Paul Verho… lees verder
12 januari 2020
Afgelopen zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat Sjef Wagemakers op 87 jarige leeftijd is overleden. Sjef was een trouw achterbanlid van onze partij. Als oud ambtenaar Openbare Werken binnen de toenmalige gemeente Leende kon hij ons van de juiste informatie en adviezen voorzien. We missen in hem dan ook een zeer kundig persoon. Wij blijven Sjef herinneren zoals… lees verder
22 december 2019
Een mooi politiek jaar. Veel projecten zijn afgerond of komen het komende jaar gereed en plannen staan op stapel. We hopen dan ook dat 2020 een net zo mooi jaar mag worden. Hele fijne kerstdagen en een vreugdevol 2020. Namens bestuur, fractie en wethouder. lees verder
11 december 2019
De gemeenteraad gaat in 2020 anders werken dan tot nu toe gebruikelijk was. Raadsleden hebben aangegeven dat ze meer tijd willen hebben om de vergaderstukken goed door te nemen, de verkregen informatie uit het rondetafelgesprek van inwoners en college goed te verwerken, ook meer het onderlinge debat willen voeren en vooral ook meer tijd willen nemen om uiteindelijk de … lees verder
13 november 2019
Hoe ziet Heeze-Leende er in de toekomst uit? We zijn een prachtige gemeente in een groene omgeving, met een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een karakteristiek buitengebied. Kortom, een plek waar het fijn wonen en werken is. Maar hoe ziet de gemeente er in de toekomst uit? Wat is volgens u belangrijk in Heeze-Leende? Wat voor een gemeente willen we zijn? Welke … lees verder
30 oktober 2019
Maandag 14 oktober heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsbeleid unaniem vastgesteld. Gezamenlijk met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kwam het beleid tot stand. Met de vaststelling komt een intensief traject tot een succesvol einde en is het startschot gegeven voor een duurzame gemeente!Het belang van… lees verder

Actueel

Tijdens de raadsvergadering van 1 februari is Raimo Janssen benoemd tot fractiever… lees verder
De energietransitie gaat over de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffe… lees verder
In verband met de geldende maatregelen rondom COVID-19 is het aanvangstijdstip van… lees verder