Actueel

13 november 2019
Hoe ziet Heeze-Leende er in de toekomst uit? We zijn een prachtige gemeente in een groene omgeving, met een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een karakteristiek buitengebied. Kortom, een plek waar het fijn wonen en werken is. Maar hoe ziet de gemeente er in de toekomst uit? Wat is volgens u belangrijk in Heeze-Leende? Wat voor een gemeente willen we zijn? Welke … lees verder
30 oktober 2019
Maandag 14 oktober heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsbeleid unaniem vastgesteld. Gezamenlijk met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kwam het beleid tot stand. Met de vaststelling komt een intensief traject tot een succesvol einde en is het startschot gegeven voor een duurzame gemeente!Het belang van… lees verder
18 september 2019
Wat moet er volgens u gebeuren om het centrum van Heeze levendiger te maken? Vertel het ons! Kom naar de Roadshow op zaterdag 5 oktober. Van 10.00 tot 16.00 uur kunt u op vier verschillende plekken langs het lint in Heeze in gesprek over de centrumontwikkeling. De raad heeft in april het 10-puntenplan vastgesteld en opgeroepen dit plan samen met inwoners en ondernemers… lees verder
1 september 2019
Vanaf 1 september 2019 gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team samen onder de naam Sociaal Team Heeze-Leende. Het Sociaal Team Heeze-Leende is er voor alle inwoners uit de gemeente Heeze-Leende van -9 maanden tot 100+ jaar. Inwoners kunnen er terecht met alle vragen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Bijvoorbeeld over geldzaken, rela… lees verder
21 augustus 2019
Aan de Biesven in Leende is Bouwbedrijf van Gerven voor de zomervakantie begonnen met de grondwerkzaamheden voor een nieuwe ambulancepost. De komende weken worden de voorbereidingen getroffen voor het monteren van de wanden van het gebouw.LocatieDe GGD Brabant Zuidoost werkt met een nieuw spreidingsplan voor ambulanceposten, waarmee een betere spreiding van de beschikb… lees verder
12 juli 2019
Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.Varkenshouders kunnen zich vrijwillig… lees verder
10 juli 2019
Duurzaamheid is een thema dat speelt van mondiaal tot micro niveau. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser, de biodiversiteit loopt terug en extreem weer is steeds meer aan de orde van de dag. De gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard willen goed voorbereid zijn op deze veranderingen. Samen met belanghebbenden (inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, m… lees verder
23 mei 2019
De drie colleges van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben afgelopen dinsdag 21 mei het rapport ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’ door bureau Berenschot vastgesteld en besloten het rapport beschikbaar te stellen aan de drie gemeenteraden. Bureau Berenschot heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de maatschappelijke … lees verder
22 mei 2019
Op verschillende plaatsen in onze gemeente treft u zwarte slangen aan. Dit zijn zogenaamde verkeerstelslangen die verbonden zijn met een telkast. De gemeente Heeze-Leende voert periodiek deze verkeerstellingen uit. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de hoeveelheid verkeer in een bepaalde straat per rijrichting. De slangen maken een onderscheidt in auto’s, lich… lees verder
15 mei 2019
Elk jaar veroorzaakt de eikenprocessierups veel overlast. Tussen begin mei en eind juni krijgen de eikenprocessierupsen microscopisch kleine brandharen. De brandharen kunnen tot en met september vervelende gezondheidsklachten geven. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. … lees verder
24 april 2019
Een goed initiatief het Taalpunt Heeze-Leende. In Taalpunt Heeze-Leende is iedereen welkom die beter wil leren lezen, schrijven, rekenen of computeren. Iedere dinsdagochtend van 10–12 uur in de bibliotheek in ’t Perron te Heeze. Nieuwsgierig? In het filmpje neemt wethouder Jan de Bruijn u mee naar het Taalpunt! lees verder
12 april 2019
De gemeente Heeze-Leende gaat aan de slag met de energietransitie en daarvoor hebben zij uw input hard nodig! In de maand mei organiseren zij daarom diverse ‘denktanks’ die de verschillende onderdelen van de energietransitie beslaan. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aard… lees verder

Actueel

Na 21 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest gaat Nico van der Palen (71) zijn poli… lees verder
In de bijlage de reactie van LOKAAL Heeze-Leende op de concept RES.Toelichting: Va… lees verder
De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van sti… lees verder