Actueel

14 december 2022
Na jaren van onderzoeken, ontwerpen, planvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding is het centrumplan in Leende werkelijkheid geworden.Na de oplevering van de multifunctionele accommodatie (MFA) zijn nu ook de laatste woningen en de openbare ruimte opgeleverd. Het doel om de leefbaarheid te vergroten is hiermee zeker behaald. In onderstaande video geven we graag een impr… lees verder
5 december 2022
Onderstaande situatieschets geeft de 10 belangrijke thema's aan, waar de gemeenteraad de komende jaren mee aan de slag gaat. Voor meer verdieping in beeld en geluid scrol dan naar beneden en bekijk het interessante filmpje waarin duidelijk uitgelegd wordt wat er de komende jaren gerealiseerd gaat worden. lees verder
2 oktober 2022
Om de grote duurzaamheidsdoelen die in het Klimaatverdrag van Parijs zijn vastgesteld te behalen, moeten we samen hard aan het werk. De opgave is groot, maar we gaan stapje voor stapje vooruit.Laat je inspireren.De gemeente Heeze-Leende helpt je graag op weg. Deze week is de eerste editie van de duurzaamheidskrant verspreid. In de duurzaamheidskrant lees je meer over w… lees verder
30 september 2022
Als gemeente Heeze-Leende staan we voor grote uitdagingen in de strijd tegen klimaatverandering. De keuzes die we nu maken, hebben grote invloed op hoe onze gemeente onafhankelijk kan worden in haar energiebehoefte.Adviseer gemeente Heeze-LeendeWe willen er in ieder geval voor zorgen dat 100% van de gebruikte energie op een schone manier binnen de gemeente wordt geprod… lees verder
28 september 2022
De zeven raadsfracties in Heeze-Leende willen deze bestuursperiode samen gaan werken en bouwen en niet langer via de systematiek van coalitie versus oppositie. In het raadsprogramma staan de belangrijkste ontwikkelingen die de raad voor ogen heeft in de periode 2022-2026. De raad geeft het college daarmee opdracht om die ontwikkelingen op te pakken en uit te voeren.All… lees verder
28 september 2022
De Kapelstraat en de Jan Deckersstraat in Heeze zijn het hart van Heeze. Er wordt gewoond, gewinkeld en gerecreëerd. Ondanks de aanleg van de randweg, gaat er nog veel doorgaand verkeer door het centrum. Daardoor is het er druk en soms onoverzichtelijk.In oktober 2019 zijn er tijdens een roadshow in het centrum kansen verzameld en de gemeenteraad heeft in 2020 de kans… lees verder
7 september 2022
8 t/m 14 september Week van lezen en schrijven. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone of tablet. In de gemeente Heeze-Leende gaat het om 7% van de volwassenen. Dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstan… lees verder
15 juli 2022
Namens de 7 fractievoorzitters delen wij de kernboodschap van hoe het nu zit met het raadsprogramma van Heeze-Leende.Hoe zit het nu met het raadsprogramma van Heeze-Leende? Vanaf begin april 2022 tot begin mei 2022 zijn alle 17 raadsleden met elkaar in gesprek geweest over die zaken die zij belangrijk vinden dat in de komende bestuursperiode moet worden opgepakt en ook… lees verder
12 mei 2022
Op 9 mei 2022 is het nieuwe college van Heeze-Leende geïnstalleerd. Mevrouw Maaike van Breugel, Robert Groenewoud en Jan de Bruijn zijn benoemd als wethouder.De wethouders nemen niet namens hun specifieke partij zitting in het college, maar namens de raad. Dit volgt op de ambitie van de nieuwe gemeenteraad om gezamenlijk een raadsprogramma op te stellen en uit te voer… lees verder
30 maart 2022
De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Heeze vergroten. Dit gaan ze doen door wegen aan te passen zodat het doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om over de Muggenberg en De Randweg te rijden en niet meer door de kern van Heeze. Een van deze maatregelen is de aanpassing van de rotonde Geldropseweg.InloopbijeenkomstEen advie… lees verder
16 maart 2022
De gemeente Heeze-Leende werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven aan het Mobiliteitsplan 2040. Eind 2021/begin 2022 is om input gevraagd via een enquête en een knelpuntenkaart. In totaal heeft de gemeente bijna 1.200 reacties ontvangen, waardoor ze een goed beeld hebben gekregen van welke thema’s er spelen op gebied van mobiliteit. In dit bericht ko… lees verder
14 maart 2022
Wij gaan door met : Praten met inwoners in plaats van over .... Mensen weten ons nu al goed te vinden, daar zijn wij blij mee. Ook onze initiatieven om blijvend het gesprek aan te gaan met onze inwoners en een periodiek uit te geven gemeentelijk magazine op inhoud over datgene in onze dorpskernen speelt wordt zeer gewaardeerd.Er moet een oplossing komen voor Poort… lees verder

Actueel

Vandaag heeft Jan de Bruijn aan de gemeenteraad laten weten dat hij vanwege zijn g… lees verder
Vraag je je weleens af hoe de gemeenteraad beslissingen neemt? Denk je weleens dat… lees verder
Wat begon als een theoretische mogelijkheid om de amfibieën een veilige passage t… lees verder