De Partij

Wat voor partij zijn wij

Wij zijn LOKAAL Heeze-Leende, een politieke groepering die al jaren actief is in onze gemeente. Wij zijn er de afgelopen periode in geslaagd een groot aantal van onze programmapunten te realiseren. Het resultaat mag er zijn. LOKAAL Heeze-Leende kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeenschap. Wij willen, juist in deze dynamische tijd waarin alles steeds sneller gaat, hiervoor ook bij onze burgers belangstelling wekken en verbondenheid realiseren. We maken ons sterk voor een transparant bestuur. Het moet voor de burgers duidelijk zijn welke prioriteiten en welke beleidspunten worden voorgesteld. Welke financiële middelen daarvoor nodig zijn en op welke wijze en binnen welk tijdsbestek dit kan worden gerealiseerd. Wij zorgen voor het op orde brengen en gezond houden van de gemeentefinanciën. LOKAAL Heeze-Leende versterkt de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. Onze dorpskernen kenmerken zich door een bloeiend verenigingsleven, bruisende gemeenschaps- en dorpscentra en goede basisvoorzieningen voor iedereen. Wij zetten ons in voor gezonde en economische bedrijvigheid en voor het behoud van historische en culturele kenmerken in onze gemeente.

Waarom doen wij dit

Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze gemeente Heeze-Leende, met haar rijke Brabantse cultuur en historie, economische bedrijvigheid, tradities en evenementen, haar bloeiende sport- en verenigingsleven, het eigen karakter in de buurtgemeenschappen en dorpskernen.

Onze missie, visie, ambitie

In ons nieuwe verkiezingsprogramma komen weer veel van onze vaste programmapunten terug. Maar we hebben ook aandacht voor nieuwe sociaal-maatschappelijke zaken en de veranderingen, die in de nabije toekomst op ons afkomen. We maken ons, overeenkomstig de wens van oud-fractievoorzitter en erelid wijlen Piet Vos, sterk om aan het bestuur van onze gemeente een waardevolle bijdrage te leveren en ons voor onze kiezers maximaal in te zetten. 


Actueel

Momenteel zijn het moeilijke tijden voor iedereen. Het coronavirus houdt de gemoed… lees verder
In verband met het coronavirus en de oproep om sociale terughoudendheid hebben wij… lees verder
Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in … lees verder