De Partij

Wie wij zijn

Wij zijn LOKAAL Heeze-Leende, een politieke groepering die 20 jaar actief is in onze gemeente. De mensen van het eerst uur zijn nog steeds actief betrokken bij onze partij. De laatste jaren merken wij echter ook dat ons lokale gezicht steeds aantrekkelijker wordt. Er is meer interesse voor het lokale geluid en steeds meer mensen sluiten zich aan. Onze lokale beweging is klaar voor nieuwe geluiden en gaat zich de komende jaren richten op ons vertrouwde programma maar met een nieuwe visie.

Waarom doen wij dit

Eigenlijk met maar één doel: zodat het fijn wonen, werken en recreëren is in onze gemeente Heeze-Leende, met haar rijke Brabantse cultuur en historie, economische bedrijvigheid, tradities en evenementen, haar bloeiende sport- en verenigingsleven, het eigen karakter in de buurtgemeenschappen en dorpskernen.

Onze missie, visie, ambitie

In ons nieuwe verkiezingsprogramma komen weer veel van onze vaste programmapunten terug. Tegen de achtergrond daarvan willen wij ons graag verantwoorden voor wat er in de afgelopen raadsperiode is gebeurd. Er is veel gerealiseerd, maar er zijn zeker ook nog verbeterpunten en zaken die nog moeten worden aangepakt. Ook hebben we aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen die op ons afkomen. Maar als altijd kunt u ervan op aan dat we ons weer sterk maken om aan het bestuur van onze gemeente een waardevolle bijdrage te leveren en ons toekomstgericht voor onze kiezers maximaal in te zetten.

LOKAAL Heeze-Leende kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeenschap. Wij willen, juist ook in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen, hiervoor ook bij onze inwoners belangstelling wekken en verbondenheid realiseren. We maken ons sterk voor burgerparticipatie en informatie. LOKAAL Heeze-Leende versterkt de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. We zetten ons in voor het behoud van het karakter van onze dorpskernen, het behoud van natuur en een verzorgd buitengebied. Daarnaast hechten wij een groot belang aan duurzaamheid. We zijn vóór samenwerken op diverse niveaus, zowel lokaal als regionaal.

Actueel

Vandaag heeft Jan de Bruijn aan de gemeenteraad laten weten dat hij vanwege zijn g… lees verder
Vraag je je weleens af hoe de gemeenteraad beslissingen neemt? Denk je weleens dat… lees verder
Wat begon als een theoretische mogelijkheid om de amfibieën een veilige passage t… lees verder