Privacyverklaring

Privacyverklaring van de plaatselijke politieke partij LOKAAL Heeze-Leende,
secretariaat: Apollo 2 5591 PP Heeze

De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging LOKAAL Heeze-Leende, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17138484 is via haar bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens www.lokaal-heeze-leende.nl
e-mail: info@lokaal-heeze-leende.nl

LOKAAL Heeze-Leende verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of als dienstverlener, vertegenwoordiger van de pers of anderszins publiekelijk bekend maakt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres

LOKAAL Heeze-Leende verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het voeren van de ledenadministratie en contacten met de leden in het kader van door LOKAAL georganiseerde bijeenkomsten.

  • Het afhandelen van uw betalingen, zoals, indien van toepassing, het betalen van de jaarlijkse contributie en eventuele donaties.

  • Verzenden van informatie betreffende onze partij.

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met de communicatie betreffende onze partij, haar activiteiten en haar politieke programma, waaronder begrepen het verzenden van persberichten.

LOKAAL Heeze-Leende bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien persoonsgegevens mochten voorkomen in campagnemateriaal dan zullen deze in een beperkt aantal kunnen worden opgeslagen in het historisch archief van LOKAAL Heeze-Leende.

LOKAAL Heeze-Leende verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

LOKAAL Heeze-Leende gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of, voor zover deze niet langer relevant zijn, te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@lokaal-heeze-leende.nl t.a.v. D.L. Keuten, voorzitter.

LOKAAL Heeze-Leende wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

LOKAAL Heeze-Leende neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze voorzitter D.L. Keuten via info@lokaal-heeze-leende.nl.

LOKAAL Heeze-Leende behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen van de privacyverklaring zullen tijdig bekend gemaakt worden via onze website en via persoonlijke kennisgeving.

Actueel

Vandaag heeft Jan de Bruijn aan de gemeenteraad laten weten dat hij vanwege zijn g… lees verder
Vraag je je weleens af hoe de gemeenteraad beslissingen neemt? Denk je weleens dat… lees verder
Wat begon als een theoretische mogelijkheid om de amfibieën een veilige passage t… lees verder