Home


Welkom op onze website.

Wij zijn blij met uw interesse voor onze website.
U vindt hier informatie over de lokale partij LOKAAL Heeze-Leende.
De groepering die verantwoording wil nemen voor het bestuur van onze gemeente.

Een groepering die actief meewerkt aan:

  • het tot stand komen van een transparant bestuur
  • het op orde brengen van de gemeentefinanciën
  • het versterken van de leefbaarheid van alle kernen
  • het behoud van de historische kenmerken
  • het betrekken van de burgers bij het bestuur

Voor verdere informatie zie ook de agenda van onze achterbanvergaderingen.

Wij nodigen u uit om als u vragen of reacties heeft deze naar ons toe te sturen via ons contactadres

Actueel

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst op 9 mei is er de mogelijkheid om een wa… lees verder
Tijdens de rondvraag van de raadsvergadering op 3 april jl hebben wij de volgende … lees verder
De Participatieraad is veranderd in Adviesraad Sociaal Domein (ASD) omdat het werk… lees verder