16 maart 2022

Mobiliteitsplan: Terugkoppeling resultaten enquĂȘte en uitnodiging bijeenkomst


De gemeente Heeze-Leende werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven aan het Mobiliteitsplan 2040. Eind 2021/begin 2022 is om input gevraagd via een enquĂȘte en een knelpuntenkaart. In totaal heeft de gemeente bijna 1.200 reacties ontvangen, waardoor ze een goed beeld hebben gekregen van welke thema’s er spelen op gebied van mobiliteit. In dit bericht koppelen we de resultaten van de enquĂȘte aan u terug Ă©n presenteren we het resultaat van de eerste fase van het mobiliteitsplan: de situatieschets en hoofdlijnen.

U kunt alle informatie en de enquĂȘteresultaten uitgebreid terugvinden in de bijlage op de projectpagina Mobiliteitsplan.

Belangrijke thema’s op basis van uw input

Uit de enquĂȘteresultaten blijkt dat de thema’s verkeersveiligheid, overlast en fietsvoorzieningen in het bijzonder aandacht verdienen. Het verschil tussen belang van deze thema’s en hoe ze scoren in de huidige situatie is daar groot. Ook toegankelijkheid en innovatie/duurzaamheid zijn thema’s die aandacht verdienen op basis van de enquĂȘteresultaten.

Opvallende locaties

De meeste aandachtspunten zijn ingegeven op het traject Kapelstraat – Jan Deckerstraat in Heeze en de Dorpstraat in Leende, welbekende sluiproutes richting de snelwegen. De Randweg in Heeze ervaren inwoners als positief. Wel vormen de kruispunten om de Randweg over te steken aandachtspunten. Veel aangegeven aandachtspunten betreffen ook de kwaliteit van fietsroutes in de gemeente, zoals de route tussen Heeze en Sterksel.

Situatieschets en hoofdlijnen mobiliteitsplan

De resultaten van de enquĂȘte liggen, samen met bestaand beleid en de gemeentelijke analyse van feiten en cijfers op gebied van mobiliteit, aan de basis van de situatieschets. Die schets toont samenvattend de belangrijkste aandachtspunten en opgaven op het gebied van mobiliteit in Heeze-Leende. De situatieschets vertaalt zich rechtstreeks door in 8 hoofdlijnen voor het plan, die de ambitie weergeven die Heeze-Leende heeft op het gebied van mobiliteit. Ze beschrijven de belangrijkste principes die de koers van het mobiliteitsplan zullen bepalen.

Op basis van de situatieschets en hoofdlijnen werkt de gemeente nu de netwerken voor de fiets, het openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer uit. Thema’s als verkeersveiligheid, gedrag en verduurzaming komen als rode draad terug bij het opbouwen van alle netwerken.

Denk met de gemeente mee op dinsdag 5 april 2022

Graag gaat de gemeente met u in gesprek over het mobiliteitsplan tijdens een brede bijeenkomst op dinsdag 5 april 2022 van 19.30 uur tot maximaal 22.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Schammert in Leende (Dorpstraat 59). Tijdens deze bijeenkomst blikt de gemeente terug op de stappen die ze tot nu toe hebben gezet en lichten ze kort de situatieschets en hoofdlijnen toe. Belangrijkste agendapunt tijdens de bijeenkomst is het gesprek met u over de concept-netwerken. De gemeente hoort graag uw ideeën en aanvullingen op de concept-netwerken voor fiets, openbaar vervoer, auto- en vrachtverkeer die ze dan zullen presenteren, zodat ze het mobiliteitsplan kunnen aanscherpen met lokale input. De concept-netwerken zijn tot stand gekomen op basis van de input uit de situatieschets en hoofdlijnen.

Aanmelden bijeenkomst 5 april

U kunt zich via onderstaande link aanmelden voor de bijeenkomst. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 21 maart 2022. We stellen daarbij een aantal vragen om een beeld te vormen van de verdeling van deelnemers over de kernen, leeftijd, etc.

Link: AANMELDEN VOOR DE BIJEENKOMST

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het mobiliteitsplan, dan kunt u contact opnemen met Rob Peeters via telefoonnummer 040-2241467 of r.peeters@heeze-leende.nl

Bron: nieuwsbericht gemeente Heeze-Leende

Actueel

Om de grote duurzaamheidsdoelen die in het Klimaatverdrag van Parijs zijn vastgest
 lees verder
Als gemeente Heeze-Leende staan we voor grote uitdagingen in de strijd tegen klima
 lees verder
De zeven raadsfracties in Heeze-Leende willen deze bestuursperiode samen gaan werk
 lees verder