Actueel

5 februari 2020
Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Onderwerpen tijdens het opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergaderingVaststelling bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij LeenderwegFaunavoorzieningen SomerensewegWoonvisie gemeente Heeze-LeendeBeleidsn… lees verder
5 februari 2020
Wilt u met de wethouders spreken? Maak dan een afspraak! Voorheen kon u gewoon binnenlopen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur van de wethouders. Daardoor gebeurde het regelmatig dat bezoekers erg lang moesten wachten voordat zij met een wethouder konden spreken.Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om de wethouders te spreken moet u vanaf nu een afspraa… lees verder
31 januari 2020
Carolien Klesman-Nacken uit Echt zal op 1 april 2020 aan de slag gaan als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur binnen onze gemeente. Op dit moment vervult zij de rol van Teammanager Sociaal Domein bij de gemeente Helmond. Sinds het vertrek van Peggy Hurkmans was onze gemeente op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. Burgemeester Paul Verho… lees verder
12 januari 2020
Afgelopen zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat Sjef Wagemakers op 87 jarige leeftijd is overleden. Sjef was een trouw achterbanlid van onze partij. Als oud ambtenaar Openbare Werken binnen de toenmalige gemeente Leende kon hij ons van de juiste informatie en adviezen voorzien. We missen in hem dan ook een zeer kundig persoon. Wij blijven Sjef herinneren zoals… lees verder
22 december 2019
Een mooi politiek jaar. Veel projecten zijn afgerond of komen het komende jaar gereed en plannen staan op stapel. We hopen dan ook dat 2020 een net zo mooi jaar mag worden. Hele fijne kerstdagen en een vreugdevol 2020. Namens bestuur, fractie en wethouder. lees verder
11 december 2019
De gemeenteraad gaat in 2020 anders werken dan tot nu toe gebruikelijk was. Raadsleden hebben aangegeven dat ze meer tijd willen hebben om de vergaderstukken goed door te nemen, de verkregen informatie uit het rondetafelgesprek van inwoners en college goed te verwerken, ook meer het onderlinge debat willen voeren en vooral ook meer tijd willen nemen om uiteindelijk de … lees verder
13 november 2019
Hoe ziet Heeze-Leende er in de toekomst uit? We zijn een prachtige gemeente in een groene omgeving, met een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een karakteristiek buitengebied. Kortom, een plek waar het fijn wonen en werken is. Maar hoe ziet de gemeente er in de toekomst uit? Wat is volgens u belangrijk in Heeze-Leende? Wat voor een gemeente willen we zijn? Welke … lees verder
30 oktober 2019
Maandag 14 oktober heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsbeleid unaniem vastgesteld. Gezamenlijk met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kwam het beleid tot stand. Met de vaststelling komt een intensief traject tot een succesvol einde en is het startschot gegeven voor een duurzame gemeente!Het belang van… lees verder
18 september 2019
Wat moet er volgens u gebeuren om het centrum van Heeze levendiger te maken? Vertel het ons! Kom naar de Roadshow op zaterdag 5 oktober. Van 10.00 tot 16.00 uur kunt u op vier verschillende plekken langs het lint in Heeze in gesprek over de centrumontwikkeling. De raad heeft in april het 10-puntenplan vastgesteld en opgeroepen dit plan samen met inwoners en ondernemers… lees verder
1 september 2019
Vanaf 1 september 2019 gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team samen onder de naam Sociaal Team Heeze-Leende. Het Sociaal Team Heeze-Leende is er voor alle inwoners uit de gemeente Heeze-Leende van -9 maanden tot 100+ jaar. Inwoners kunnen er terecht met alle vragen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Bijvoorbeeld over geldzaken, rela… lees verder
21 augustus 2019
Aan de Biesven in Leende is Bouwbedrijf van Gerven voor de zomervakantie begonnen met de grondwerkzaamheden voor een nieuwe ambulancepost. De komende weken worden de voorbereidingen getroffen voor het monteren van de wanden van het gebouw.LocatieDe GGD Brabant Zuidoost werkt met een nieuw spreidingsplan voor ambulanceposten, waarmee een betere spreiding van de beschikb… lees verder
12 juli 2019
Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.Varkenshouders kunnen zich vrijwillig… lees verder

Actueel

Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in … lees verder
Wilt u met de wethouders spreken? Maak dan een afspraak! Voorheen kon u gewoon bin… lees verder
Carolien Klesman-Nacken uit Echt zal op 1 april 2020 aan de slag gaan als nieuwe g… lees verder