28 september 2022

Gemeenteraad Heeze-Leende verlaat systematiek van coalitie en oppositie


De zeven raadsfracties in Heeze-Leende willen deze bestuursperiode samen gaan werken en bouwen en niet langer via de systematiek van coalitie versus oppositie. In het raadsprogramma staan de belangrijkste ontwikkelingen die de raad voor ogen heeft in de periode 2022-2026. De raad geeft het college daarmee opdracht om die ontwikkelingen op te pakken en uit te voeren.


Alle zeventien raadsleden wilden vooral met elkaar dit raadsprogramma in eigen beheer opstellen en dat is gelukt. Na vaststelling van dit programma op 17 oktober, gaat het college van burgemeester en wethouders met de ambtelijke organisatie een uitvoeringsplan maken.

Raadsprogramma

In het programma staat WAT de gemeenteraad wil bereiken of wat ze belangrijk vindt dat aangepakt moet worden. Verschil van opvatting over HOE de raadsfracties dat willen bereiken, blijft er natuurlijk op onderdelen, waardoor het onderlinge debat tussen de fracties in de openbaarheid kan blijven bestaan. Voor thema’s als passende en betaalbare woningen, veranderende mobiliteit, klimaatverandering en energietransitie, transitie van het landelijk gebied, levendige kernen, sociale cohesie, veiligheid, welzijn en gezondheid, onderwijs en ontwikkeling, lokale economie, zijn de gezamenlijke visies gebundeld met daarbij steeds een lijstje van wat de raad als eerste opgepakt wil zien.

De gemeenteraad wil in de toekomst geborgd zien dat Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel blijven liggen in een mooie natuurlijke omgeving, in een regio waar het stedelijke goed samengaat met het van oorsprong agrarische karakter. De eigenheid en het dorpse karakter van iedere kern moet behouden blijven, vindt de gemeenteraad. Tegelijkertijd is het goed om te kijken hoe Heeze-Leende in het regionale speelveld z’n rol kan pakken. De belangrijkste toegevoegde waarde van Heeze-Leende ziet de raad liggen in het aanbieden van natuur gerelateerde mogelijkheden voor recreatie en ontspanning in een cultuur-historische omgeving.

Uitvoeringsprogramma

Het raadsprogramma moet zijn vervolg krijgen in een zogenaamd uitvoeringsprogramma 2022-2026, op te stellen door het college van burgemeester en wethouders. Maar eerst stelt de gemeenteraad haar eigen programma vast tijdens de raadsvergadering van 17 oktober 2022.

Wilt u het volledige raadsprogramma inzien klik dan hier

Bron: nieuwsbericht gemeente Heeze-Leende

Actueel

Momenteel wordt de raadzaal in het gemeentehuis in Heeze verbouwd. Dit betekent da… lees verder
De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum … lees verder
Er zijn veel toeslagen, voorzieningen en regelingen in Nederland waar mensen gebru… lees verder