23 mei 2019

Samenwerking A2-gemeenten: de stip op de horizon


De drie colleges van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben afgelopen dinsdag 21 mei het rapport ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’ door bureau Berenschot vastgesteld en besloten het rapport beschikbaar te stellen aan de drie gemeenteraden.

Bureau Berenschot heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opgaven van de drie gemeenten en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is onderdeel van het proces om te komen tot een stip op de horizon van de samenwerking tussen de A2-gemeenten.

Roland van Kessel, burgemeester van Cranendonck, laat namens de drie gemeenten weten: “Uit het rapport blijkt dat onze gemeenten een aantal stevige maatschappelijke opgaven kennen die om een antwoord vragen. Het rapport helpt ons in het gesprek tussen de drie gemeenten om een stip op de horizon te plaatsen over onze samenwerking.”

In het rapport worden door Berenschot vijf conclusies getrokken:

  • De maatschappelijke opgaven van de A2-gemeenten zijn vergelijkbaar.
  • Gezien de kansen en bedreigingen is meer samenwerking tussen de A2-gemeenten onvermijdelijk.
  • Meer samenwerking tussen de A2-gemeenten vergt een bewuste en consequente keuze.
  • Naast schaalvergroting is tegelijkertijd schaalverkleining nodig.
  • De ‘stip’ kan variëren van programmatische samenwerking als begin tot een bestuurlijke fusie als eindbeeld.

Stip op de horizon
Het gesprek tussen de drie A2-gemeenten over de stip op de horizon van de samenwerking tussen Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard loopt sinds eind 2016. Na de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling A2 is het onderzoek naar de maatschappelijke opgaven het tweede opgeleverde product.

Met stip op één: de maatschappelijke opgaven
Het onderzoeksrapport vindt u hier

Ook wij horen graag van u hoe u over de stip op de horizon denkt. Heeft u ideeën, suggesties en/of opmerkingen laat het ons weten via ons contactadres, zodat ook wij weten hoe u als inwoner denkt over de verdere samenwerking tussen de A2-gemeenten.

Actueel

Momenteel zijn het moeilijke tijden voor iedereen. Het coronavirus houdt de gemoed… lees verder
In verband met het coronavirus en de oproep om sociale terughoudendheid hebben wij… lees verder
Op maandagavond 10 februari vindt er weer een openbare raadsvergadering plaats in … lees verder