1 september 2019

CJG en Sociaal Team gaan samen


Vanaf 1 september 2019 gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team samen onder de naam Sociaal Team Heeze-Leende.

Het Sociaal Team Heeze-Leende is er voor alle inwoners uit de gemeente Heeze-Leende van -9 maanden tot 100+ jaar. Inwoners kunnen er terecht met alle vragen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Bijvoorbeeld over geldzaken, relaties, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien, wonen, werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Binnen het Sociaal Team werken professionals van verschillende organisaties met een brede deskundigheid en ieder met een eigen specialisme samen.

Vóór 1 september kende de gemeente Heeze-Leende het CJG voor inwoners tot 18 jaar. Daarnaast was er het Sociaal Team voor inwoners van 19- 100+ jaar.

Soms zijn er meerdere vragen en problemen in een gezin of huishouden tegelijk. Door het CJG en Sociaal Team samen te laten gaan, verbinden we de verschillende professionals met elkaar. Zo kunnen we in één Sociaal Team deze vragen en problemen, samen met de inwoner of het gezin, vanuit een brede deskundigheid oppakken. Op die manier wil de gemeente Heeze-Leende de dienstverlening en ondersteuning voor alle inwoners verbeteren.

Samen zoeken naar een oplossing voor de vraag
Samen met de inwoner of het gezin kijkt het Sociaal Team eerst wat het gezin of de inwoner zelf nog kan, eventueel met hulp van familie, vrienden of buren. Het Sociaal Team maakt met de inwoner/het gezin samen een plan of het Sociaal Team verwijst door naar andere organisaties. Geen vraag is te gek voor het Sociaal Team.

Inwoners van Heeze-Leende die een vraag willen stellen aan het sociaal team kunnen een mail sturen naar: sociaalteam@heeze-leende.nl of bellen naar 040 224 1455

Actueel

Hoe ziet Heeze-Leende er in de toekomst uit? We zijn een prachtige gemeente in een… lees verder
Maandag 14 oktober heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsbeleid unaniem vastgest… lees verder
Wat moet er volgens u gebeuren om het centrum van Heeze levendiger te maken? Verte… lees verder