15 maart 2020

Annulering achterbanvergaderingen

In verband met het coronavirus en de oproep om sociale terughoudendheid hebben wij besloten om tijdelijk geen achterbanvergaderingen meer te houden. Dit doen wij voor uw en onze gezondheid en veiligheid.

Te zijner tijd kunt u onder het kopje agenda lezen wanneer wij onze eerstvolgende achterbanvergadering houden.

Actueel

 De gemeente Heeze-Leende wil de woonkernen graag veilig en leefbaar houden. Het … lees verder
Om inzicht te geven in welke onderwerpen besproken worden in de gemeenteraad en me… lees verder
Denk mee over de toekomst van Heeze-Leende! In de omgevingsvisie beschrijft de gem… lees verder