15 maart 2020

Annulering achterbanvergaderingen

In verband met het coronavirus en de oproep om sociale terughoudendheid hebben wij besloten om tijdelijk geen achterbanvergaderingen meer te houden. Dit doen wij voor uw en onze gezondheid en veiligheid.

Te zijner tijd kunt u onder het kopje agenda lezen wanneer wij onze eerstvolgende achterbanvergadering houden.

Actueel

Na 21 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest gaat Nico van der Palen (71) zijn poli… lees verder
In de bijlage de reactie van LOKAAL Heeze-Leende op de concept RES.Toelichting: Va… lees verder
De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van sti… lees verder