14 december 2020

Nico van der Palen, Lid in de Orde van Oranje Nassau


Vanavond ontving Nico tijdens zijn afscheid als raadslid de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten

Nico is in april 1999 beëdigd als lid van de gemeenteraad van Heeze-Leende. De toenmalige fractie SHL (Sterk Heeze-Leende) was met 5 leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Heeze-Leende.

Bij de verkiezingen in 2002 is SHL opgegaan in de nieuwe partij LOKAAL Heeze-Leende en was met 3 raadsleden vertegenwoordigd.

Sinds 8 juni 2011 is Nico fractievoorzitter.

Sinds de verkiezingen van 2018 is onze fractie LOKAAL Heeze-Leende met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en zijn wij onderdeel van de coalitie, met 1 wethouder in het college van burgemeester en wethouders.

Vrijwilliger VOEKS (Vereniging van Oud-Employes der “Koninklijke Shell”) 2002 t/m 2015. Nico is actief geweest als welzijnswerker voor de 80+ shellgepensioneerden en in die hoedanigheid had hij regelmatig contact met de gepensioneerden.

Nico is sinds eind jaren tachtig lid van Mè Tresse. In de loop van de tijd heeft hij als multi-inzetbaar muzikant verschillende instrumenten bespeeld. Sinds jaar en dag is hij de zeer gewaardeerde sousaphonist. Het muziekgezelschap heeft zich ontwikkeld van carnavalsbandje tot een volwaardig bigbandorkest, Aan deze ontwikkeling heeft Nico veel bijgedragen, niet alleen muzikaal maar ook door zijn inzet voor het gezelschap.

Sedert 1 augustus 1980 is Nico lid van RKSV Heeze. Hij is gestart als leider van een C-team en er daarna een aantal jaren uit geweest in verband met zijn werk. In 1998 is hij secretaris geworden van het hoofdbestuur. Hij werd verantwoordelijk voor het toenmalig clubblad Rood-Groentje, schreef artikelen, zorgde voor het drukwerk en regelde de bezorging. Het Rood-Groentje werd opgevolgd door de LINK en ook hiervan regelt Nico de distributie en het aansturen van de bezorgers.

Als lid van de maandagploeg verzorgt Nico o.a. de administratie en regelt hij de horeca. Op zondag was hij actief als wedstrijdcoördinator bij de senioren en maakte hij deel uit van de bestuurscommissie. Tijdens de wedstrijden van het vaandelteam geeft hij standen door en ontvangt deze ook van de tegenpartij. Hij zorgt ook voor de contacten met de sportpers.

Al met al een mooie staat van verdiensten waarvoor Nico terecht een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen, die door zijn zus werd opgespeld.

Met dank aan Heeze-Leende24 (tekst) en HBL fotografie (foto`s)

Actueel

Om inzicht te geven in welke onderwerpen besproken worden in de gemeenteraad en me… lees verder
Denk mee over de toekomst van Heeze-Leende! In de omgevingsvisie beschrijft de gem… lees verder
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 1 april de Senio… lees verder