10 maart 2021

Denk mee over verbreding A67

De A67 wordt verbreed tussen knooppunt Leenderheide en de afslag Geldrop/Heeze. Rijkswaterstaat breidt de wegcapaciteit uit, door een weefvak toe te voegen en van 2 naar 3 rijstroken te gaan. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De uitvoering is echter pas voorzien in 2027. In de tussentijd gaat Rijkswaterstaat de A67 verbeteren door het toepassen van korte termijn maatregelen en Smart Mobility maatregelen. Wilt u meer weten over deze werkzaamheden? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat.


Om de omgeving hierin zo goed mogelijk te betrekken wil Rijkswaterstaat samen met de omwonenden een zogenaamd buurtenplatform opzetten. Heeft u interesse om vanuit uw buurt in Heeze mee te denken in dit buurtenplatform van Rijkswaterstaat? Meld u dan aan via de projectleider van de gemeente.

Wat is een buurtenplatform?

  • Verzameling van omliggende buurtschappen/ wijkverenigingen
  • Belangrijk aanspreekpunt voor de buurtbewoner
  • Schakel tussen de buurtbewoner en het projectteam
  • Platform voor overleg en afstemming tussen buurten en opdrachtgevers
  • Reguliere overleggen op basis van de op te stellen jaaragenda (gemiddeld 8 keer per jaar)
  • Mogelijkheid om ideeën vanuit de omgeving in te brengen

Voor een voorbeeld van een eerder succesvol buurtenplatform bij de verbreding van de A2 nodig ik u uit om volgende video te bekijken: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a2-wegverbreding-het-vonderen-kerensheide/index.aspx (de video staat onderaan deze webpagina).

Meer informatie over de verbreding van de A67 vindt u op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a67-verbeteren-veiligheid-en-doorstroming-leenderheide-zaarderheiken/index.aspx

Wilt u graag namens uw buurt deelnemen aan het buurtenplatform? Meld u dan met naam, adres, telefoonnummer en email aan bij de projectleider van de gemeente Rob Peeters, r.peeters@heeze-leende.nl.

De eerste informatieavond zal digitaal plaatsvinden op 25 maart aanstaande in de avond.

Actueel

Onze wethouder Jan de Bruijn kondigde in de raadsvergadering van 26 juli jl. een s… lees verder
LOKAAL Heeze-Leende is blij met onderstaande coronasteun vanuit onze gemeente. Een… lees verder
 De gemeente Heeze-Leende wil de woonkernen graag veilig en leefbaar houden. Het … lees verder