24 februari 2021

Geef uw mening over de dienstverlening van de gemeente in coronatijd

Sinds maart 2020 houdt het coronavirus Nederland in zijn greep. Er zijn zowel landelijk als regionaal verschillende maatregelen van kracht. De gemeente heeft met veel partijen contact gehad.

Enerzijds om hen over deze maatregelen te informeren, maar anderzijds ook om vragen te beantwoorden en advies te geven. De impact van de maatregelen is voor iedereen groot, helaas kunnen wij de maatregelen als gemeente niet wegnemen, wel kunnen wij onze dienstverlening nóg beter op uw behoefte afstemmen.

Wij vragen daarom naar uw ervaringen over de communicatie en dienstverlening van de gemeente. Bent u voldoende door de gemeente geïnformeerd en kon u hier terecht met vragen? En wat had u graag anders willen zien?

Op basis van uw reacties past de gemeente (indien nodig) haar communicatie of dienstverlening aan zodat organisaties/inwoners zo volledig mogelijk worden geïnformeerd en de dienstverlening (gegeven de omstandigheden) zo optimaal mogelijk is. Dit onderzoek wordt anoniem uitgevoerd bij burgers, ondernemers en scholen/ kinderopvang.

Op het moment dat de resultaten bekend zijn delen wij deze via onze website.

KLIK HIER VOOR DE ENQUETE

Actueel

Onze wethouder Jan de Bruijn kondigde in de raadsvergadering van 26 juli jl. een s… lees verder
LOKAAL Heeze-Leende is blij met onderstaande coronasteun vanuit onze gemeente. Een… lees verder
 De gemeente Heeze-Leende wil de woonkernen graag veilig en leefbaar houden. Het … lees verder