24 maart 2021

Uitkomsten enquête herontwikkeling gemeentehuistuin en -plein

Van 22 februari t/m 7 maart 2021 konden inwoners via het burgerpanel van de gemeente hun mening geven over de variantestudie/stedenbouwkundige verkenning voor een nieuw centrum van Heeze in de omgeving van het gemeentehuis.

Dit burgerpanelonderzoek is door 378 burgerpanelleden ingevuld. De antwoorden van de burgerpanelleden op de open en gesloten vragen zijn inmiddels verwerkt, geanalyseerd en samengevat.

Uit het onderzoek komt onder andere het volgende naar voren:

  • Variant Dorpsplein krijgt van het burgerpanel als gemiddeld rapportcijfer een 6,3, Brink een 6,1 en Kasteeltuin een 5,4.
  • Een groot deel van het burgerpanel geeft de voorkeur aan een voorplein dat gedeeltelijk parkeervrij is en waaraan terrassen liggen;
  • Ook vindt een groot deel van het burgerpanel het belangrijk dat de evenementen in het gebied blijven;
  • Voor een woontoren is heel weinig draagvlak;
  • Het burgerpanel is verdeeld over de vraag of er appartementen en in het gebied moeten komen en zo ja hoeveel.

Klik hier voor de uitkomsten van de enquête herontwikkeling gemeentehuistuin en -plein.

Parkeeronderzoek
Tijdens de eerdere bijeenkomsten die over centrumontwikkeling Heeze georganiseerd zijn, is parkeren een veelbesproken onderwerp. Om weloverwogen conclusies over dit onderwerp te kunnen trekken is een parkeeronderzoek uitgevoerd, waarna een parkeeradvies is opgesteld.

Klik hier voor het parkeeradvies.

Vervolg
De uitkomsten van het burgerpanel- en parkeeronderzoek zijn op 22 maart met de gemeenteraad besproken. Afgesproken is dat, aan de hand van de onderzoeksresultaten, de komende maanden een stedenbouwkundige uitwerking voor de omgeving rond het gemeentehuis en een voorstel voor de parkeerinvulling in het centrumgebied opgesteld worden. Later dit jaar zullen we het stedenbouwkundig plan met u delen. Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de voortgang hiervan, stuur dan een mail naar de projectleider Ron Lavrijsen, r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Berichten over de voortgang krijgt u dan voortaan toegestuurd.

Actueel

 De gemeente Heeze-Leende wil de woonkernen graag veilig en leefbaar houden. Het … lees verder
Om inzicht te geven in welke onderwerpen besproken worden in de gemeenteraad en me… lees verder
Denk mee over de toekomst van Heeze-Leende! In de omgevingsvisie beschrijft de gem… lees verder